POGOJI UPORABE SPLETNEGA MESTA

Pogodba med “www.label.si” in uporabnikom spletne strani.

S pravili in pogoji uporabe spletne strani www.label.si ste obveščeni, da so vse programske in oblikovalske vsebine strani, aplikacije, domene in poddomene, torej vse to intelektualna lastnina v izključni lasti avtorjev in nosilcev avtorskih pravic (v nadaljevanju Lejbl d.o.o.) Kakršnakoli kršitev ali zloraba pravic intelektualne lastnine je kazniva ter predstavlja podlago za uveljavljanje odškodnine.
Pravila in pogoji uporabe spletnih strani www.label.si so namenjeni zaščiti uporabnikov Label spletne strani in zaščiti pravic podjetja Lejbl d.o.o.
Z uporabo spletnih strani www.label.si ste zavezani k uporabi spletnih strani na način in pod pogoji, ki so navedeni v tem dokumentu. Prosimo, da si jih preberete. V primeru, da se s pogoji uporabe ne strinjate, vas prosimo, da spletnih strani www.label.si ne uporabljate.

Vsebina spletne strani

Namen spletne strani www.label.si je posredovanje kakovostnih in ažurnih informacij o razpoložljivi turistični ponudbi ter športnih aktivnosti. Vsebina objavljena na spletnih straneh www.label.si, je komercialnega in informativnega značaja. Točnost spletne strani www.label.si ne zagotavlja točnosti, popolnosti in pravilnosti podatkov o cenah na svoji spletni strani. Strinjate se, da je uporaba te spletne strani na vašo lastno odgovornost.

Natančnost in resničnost podatkov

Lejbl d.o.o. se obvezuje, da bo storil vse, kar je v njegovi moči, da bo nudil natančne in kakovostne informacije. Uporabnike želi opozoriti, da se napake, pomanjkljivosti in zamude pri vnašanju ažurnih podatkov, kakor tudi tipkarske napake lahko pojavijo povsem brez odgovornosti Lejbl d.o.o.
Vsebina in informacije, ki jih www.label.si zagotavlja na tej spletni strani so informativne narave, saj so odvisne tudi od morebitnih sprememb cen tretjih oseb. 

Ponudniki storitev in partnerji www.label.si se trudijo, da bi zagotavljali točne in prenovljene informacije o produktih in storitvah, ki jih ponujajo. Kljub temu se lahko informacije spremenijo brez predhodnega obvestila. Svetujemo vam, da redno spremljate morebitne spremembe pravil in pogojev konkretnih produktov in storitev. 
Na vaše povpraševanje boste prejeli aktualno ponudbo po E-pošti, v kolikor se odločite za nakup, pa s pisno potrditvijo preko E-pošte sprejmete končno ponudbo ter splošne pogoje ponudbe. Produkt ali storitev, ki je prikazana na tej spletni strani morda ni primerna za vas – o tem odlocate sami, lahko kontaktirajte za nasvet našega strokovnjaka ali poiščete neodvisen nasvet. Www.label.si lahko popravi napake, opusti ali kadarkoli spremeni obliko ali vsebino na tej spletni strani. To se lahko zgodi zaradi spremembe produkta ali spremembe drugih ponudnikov namestitev in storitev.
Rutinsko vzdrževanje, povpraševanje/zasedenost ali druge okoliščine lahko pomenijo, da ta spletna stran in ponudene storitve niso nujno vedno na voljo.
Uporaba dostopnih podatkov
Spletna stran www.label.si je namenjena osebnim uporabnikom. Obiskovalec spletne strani www.label.si, brez vedenja in pisnega dovoljenja Lejbl d.o.o. ne sme uporabljati ali kopirati informacij v komercialne namene. Vse pravice so pridržane.

Zaščita avtorskih pravic

Vse vsebine in storitve ki so dostopne na spletni strani, so zaščitene in v lasti podjetja Lejbl d.o.o. Celotna vsebina strani www.label.si, vse programske ter oblikovalske rešitve, torej vse pravice, na posameznih delih in na celoti, ki izvirajo iz avtorskega dela so v izključni lasti Lejbl d.o.o. in kakršnokoli nezakonito dejanje, kršitev, poseg ali zloraba navedenih pravic je kaznivo dejanje in podlaga za uveljavljanje odškodnine.
Vse fotografije, ne glede na to ali je to posebej označeno, so v izključni lasti Lejbl d.o.o.

Zaščita zasebnosti in varnost podatkov

Lejbl d.o.o. se zavezuje ščititi vašo zasebnost. Vsi podatki o uporabnikih so potrebni za potrebe rezervacije in izdaje potovalnih dokumentov. Na vašo željo vas obveščamo tudi o novostih v naši ponudbi. Vaše podatke bomo uporabili tudi v primeru udeležbe v občasnih promocijskih akcijah na naših socialnih omrežjih ali na naših spletnih straneh.

V nadaljevanju si preberite podrobnosti o varovanju in zaščiti vaših osebnih podatkov in zasebnosti.

Podatke, posredovane pri rezervaciji turističnega paketa, uporabljamo kot organizator potovanja ali jih posredujemo podizvajalcem športnih aktivnostih ali drugih z naročilom povezanih storitev. Uporaba zgolj za potrebe izvršitve rezervacije, aktivnosti in izdaje potovalnih dokumentov. Na vašo željo vam lahko kasneje pošiljamo dodatna obvestila, na katera se lahko kadarkoli tudi odjavite.

Varovanje vašega imena
Lejbl d.o.o. bo uporabljal vaše podatke izključno v namen in na način kot opredeljeno s temi pravili in pogoji uporabe spletne strani. Vaših podatkov ne bo posredoval drugim pravnim ali fizičnim osebam ali ravnal kakorkoli v nasprotju kot navedeno.

Zaščita
Naše spletne strani so varovane z več varnostno-zaščitnimi sistemi, z namenom da bi zagotovili ustrezno zaščito pred izgubo informacij ter neželenim spreminjanjem ali zlorabo podatkov. Ker pa spletna stran vključuje tudi povezave na druge spletne strani, ki niso v naši lasti, Lejbl d.o.o. ni odgovoren za varnost dostopa ter zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

Vaša privolitev z uporabo spletne strani
Z uporabo spletne strani www.label.si se strinjate z uporabo informacij kot zapisano v pravilih in pogojih uporabe spletne strani. V primeru sprememb teh pogojev in pravil bomo le-te objavili na tej strani ter tako zagotovili, da boste ves čas seznanjeni z načinom uporabe vaših posredovanih podatkov.
Vaše osebne podatke in zasebnost bomo skrbno varovali in jih bomo od vas želeli le ob rezervaciji ali potrjenem nakupu.
Le tako bomo na izvršeno vplačilo, pogodbo, vaucher  lahko vpisali vaše ime in vam na vaš domači naslov poslali vse potrebne dokumente.
Vaše osebne podatke bomo posredovali le organizatorju potovanja, namestitvam, podizvajalcem aktivnosti v skladu z rezerviranim paketom ali storitvijo.

Vsi tako posredovani podatki bodo označeni kot poslovna skrivnost, dostop do njih pa bodo imele le  naše pooblaščene osebe, ki bodo na zaupnost, korektnost in prepoved neavtoriziranega razkritja izrecno opozorjene. Obveščamo vas tudi, da bomo vaše podatke uporabili za občasno pošiljanje sporočil v zvezi s pomembnimi spremembami na spletnih straneh www.label.si. Vljudno prosimo, da nam sporočite, če naših sporočil o novostih in posebnih ponudbah na www.label.si ne želite prejemati.

Povezave na strani izven spletnega mesta www.label.si
Na naši spletni strani so tudi povezave, ki jih nadzirajo druge fizične ali pravne osebe. Predstavljamo jih le kot priporočilo ter dodaten vir informacij. Lejbl d.o.o. na njihovo vsebino, ažurnost nima nikakršnega vpliva, zato tudi ne prevzema odgovornosti za točnost in resničnost navedenih podatkov.

Sprememba pogojev uporabe
Lejbl d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe pogojev uporabe. Sprememba začne veljati z objavo na spletni strani. V tem primeru bomo spremembo označili, obiskovalci pa so se dolžni s spremembami seznaniti.

Ta pogodba velja, dokler je ena od strank ne prekine. Pogodbo lahko prekinete kadarkoli tako, da ne uporabljate več spletnih strani www.label.si ter z odjavo od novic.

Posebna določila
Uporabnik se strinja, da je to pogodbo mogoče prenesti na drugo osebo. Reševanje morebitnih sporov Uporablja se izključno zakonodaja, veljavna na območju Republike Slovenije. Za zahtevke in spore v zvezi z uporabo omenjenih materialov je pristojno stvarno sodišče v Ljubljani.

Lejbl d.o.o., april 2018, www.label.si