Želite organizirati nepozaben dan za vaše zaposlene ali poslovne partnerje? Pozitivna delovna motivacija in dobro vzdušje na delovnem mestu sta izredno pomembna dejavnika uspešnosti podjetja. Tega se zavedamo tudi v športni agenciji LABEL. S svojim znanjem in izkušnjami Vam ponujamo raznolike programe športnih aktivnosti posebej prilagojene poslovnim skupinam.

KAKO SO ZASNOVANI SKUPINSKI ŠPORTNO MOTIVACIJSKI PROGRAMI?

Programi temeljijo na atraktivnih »outdoor teambuilding konceptih«, kjer fizična pripravljenost udeležencev in posamezna specifična znanja posameznih športnih disciplin ne pridejo do posebnega izraza. Glavno vlogo imajo timsko delo, dobra komunikacija in usklajenost ekipe. Posamezniki in skupina si samostojno izbirajo nivo zahtevnosti, pri čemer sami ugotavljajo meje lastnih sposobnosti.

Skozi sproščeno neformalno druženje boste s sodelavci vzpostavili tesnejše vezi kot v vsakdanjem srečevanju v pisarni. Hkrati pa si boste nabrali novih moči za nadaljnje uspešno delo!